Relacje Inwestorskie

O Spółce

Eneida Games

Eneida Games S.A. wprowadza świat gamingu na nowy, wyższy poziom. 

Jesteśmy producentem i wydawcą gier na komputery osobiste i konsole. Nasze projekty dotykają ważnych problemów społecznych, takich jak: wojna, uzależnienia czy przemoc, jednocześnie kreując fasycunujący świat gier. Nasz cel to emocjonująca rozgrywka podszyta historią, która zostaje z graczem na długo po wyłączeniu komputera. 

Stworzyliśmy model biznesowy, który łączy w sobie doświadczenie, wiedzę i innowację. Nasze projekty przechodzą wieloetapową weryfikację w celu oceny możliwości i ryzyka. To nasz sposób na sukces.

Rynek Gier

Branża gamingowa to wciąż stosunkowo młoda gałąź w obszarze rozrywki i biznesu, jednak z roku na rok rozwija się w coraz bardziej intensywnym tempie. Do roku 2024 globalny rynek gier komputerowych ma osiągnąć wartoość 218,7 mld USD, notując średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 8,7%. 

W Polsce przemysł gamingowy plasuje się jako siódmy co do wielkości rynek gier na skalę globalną. W naszym kraju aktywnie gra już ponad 16 mln graczy. Globalny charakter sektora spowodował, że 96% przychodu w tej branży pochodzi z eksportu. Według raportu “The Game Industry in Poland”, stworzonego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacją Indie Games Polska oraz Game Industry Conference, w roku 2020 w Polsce działało 440 studiów produkujących i publikujących gry na dostępne platformy. 

Spółka Eneida Games S.A. to zespół ekspertów i specjalistów z obszaru gier komputerowych, dynamicznie budujących swoją obecność na światowym rynku. Działając globalnie, regularnie dostarczamy nowe tytuły graczom z różnych zakątków świata, zdobywając pozytywne opinie i przychylne recenzje.

Struktura Akcjonariatu

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI % AKCJI LICZBA GŁOSÓW % GŁOSÓW
Solis Capital S.A., Stock Design Piotr Kurkowski Spółka Jawna, Piotr Kurkowski, Ignacy Kurkowski* 78.484 45,90% 78.484 45,90%
Tomasz Muchalski 17.100 10,00% 17.100 10,00%
Pozostali 75.416 44,10% 75.416 44,10%
Razem 171.000 100% 171.000 100%

* Akcjonariusze działający w porozumieniu: Piotr Kurkowski oraz Ignacy Kurkowski są wspólwłaścicielami spółki Stock Design Piotr Kurkowski Spółka Jawna, która jest większościowym udziałowcem Solis Capital S.A.

| kliknij tabelę żeby powiększyć

*Akcjonariusze działający w porozumieniu: Piotr Kurkowski oraz Ignacy Kurkowski są wspólwłaścicielami spółki Stock Design Piotr Kurkowski Spółka Jawna, która jest większościowym udziałowcem Solis Capital S.A.

Ład Korporacyjny / Władze

Zarząd

Zarząd Spółki liczy od 1 do 3 członków. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 lat, każdy z nich może być wybrany na następną kadencje. Obecnie Zarząd jest jednoosobowy.

W dniu 17 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Michała Rudowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu.

W skład Zarządu wchodzi:

Prezes Zarządu  |  Michał Jerzy Rudowski

czytaj życiorys

Absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, od 2014 roku związany z branżą IT. Pasjonat gier wideo. Obecnie prowadzi działalność konsultingową zajmującą się analizą i wizualizacją danych.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza liczy co najmniej 5 członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

  1  |  Jakub Jaroszek

  czytaj życiorys

  Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu pozyskiwania kapitału oraz budowania relacji z klientami i partnerami biznesowymi.

  2  |  Marek Maśniak

  czytaj życiorys

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Koneser gier wideo. Obecnie pracuje w branży turystycznej.

  3  |  Marek Porzeżyński

  czytaj życiorys

  Doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii w tym prawa gier komputerowych, prywatności i cyberbezpieczeństwa. Branżą gier wideo interesuje się szczególnie pod kątem praw własności intelektualnej.

  4  |  Miłosz Sałagan

  czytaj życiorys

  tymczasowo niedostępny

  5  |  Tomasz Sugalski

  czytaj życiorys

  Absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, od 2014 roku związany z branżą IT. Pasjonat gier wideo. Obecnie prowadzi działalność konsultingową zajmującą się analizą i wizualizacją danych.

  Notowania Giełdowe

  Aktualne notowania na giełdzie NewConnect dla spółki Eneida Games S.A. 

  Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA)

  Zarys Planów Strategicznych

  Eneida Games S.A. to producent i wydawca w segmencie gier Indie. Spółka specjalizuje się w produkcji gier z gatunku story-driven, które według prognoz i przewidywań ekspertów, w kolejnych latach będą istotnie zyskiwać na popularności.

  Dostosowując profile gier do aktualnych trendów rynkowych, Eneida Games S.A. planuje wydawać do 5 nowych tytułów każdego roku. Założenie strategii rozwoju zakłada też dywersyfikację sprzedaży poprzez konwertowanie gier na inne platformy sprzętowe.

  Misją Eneida Games S.A. jest przede wszystkim stałe ulepszanie jakości wydawanych gier: aktualizacja treści, naprawianie błędów, produkcja kolejnych serii. Emitent chce znaleźć dla projektów spółki niszę, która będzie stwarzała realną możliwość wzrostu sprzedaży i zysków. Działania te, poprzedzone są regularnym badaniem rynku oraz potrzeb graczy.

  Aktywna działalność emitenta w mediach społecznościowych, pozwala na uzyskanie obiektywnej oceny odbiorców na temat gier i nieustanne poszerzanie grup docelowych. Regularne akcje marketingowe budują wizerunek spółki w świadomości graczy. Spółka dąży do niezależności, dlatego zakłada uzyskanie praw autorskich do większości wydawanych gier. Pozwoli to na bardziej efektywne zarządzanie projektami, stwarzając możliwość realizacji założeń strategii rozwoju. Jednym z nich, jest wprowadzenie do zespołu nowych pracowników, podnoszących potencjał rozwoju obszarów im powierzanych. Tworzone w ten sposób zespoły, będą odpowiedzialne za realizację nowych projektów, bazując na know-how spółki.

  Eneida Games S.A. działa według sprawdzonego modelu biznesowego i korzysta z rozwiązań, tworzonych przez liderów branży. Stawia sobie realne do osiągnięcia cele i skrupulatnie je realizuje, budując dzięki temu swoją pozycję na rynku gier komputerowych w Polsce i na świecie.

   

  Cele, jakie zakłada strategia rozwoju spółki to:

   

  • dążenie do najwyższej jakości wydawanych gier;
  • budowanie systemów motywacyjnych dedykowanych spółkom deweloperskim;
  • nieustanny rozwój na rynkach zagranicznych;
  • poszerzanie oferty o większe projekty i bardziej dochodowe tytuły.

  Raporty Bieżące, Okresowe i Roczne

   Raporty ESPI, EBI, roczne i okresowe. Przejdź do zakładki z raportami i odnajdź dane, których potrzebujesz.

  Dokument Informacyjny

  Dokument informacyjny spółki Hydra Games S.A. (obecnie Eneida Games S.A.):

  Dokumenty Korporacyjne

  Statut spółki Hydra Games S.A.:

  Kontakt z Mediami i Inwestorami

  Eneida Games S.A.

  Aleje Jerozolimskie 89/43
  02-001 Warszawa

  Osoba kontaktowa: Michał Rudowski
  E-mail: michal.rudowski@eneidagames.com
  Witryna: www.eneidagames.com

  KRS: 0000529324  | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  NIP: 5272723301
  REGON: 360097727

  Autoryzowany Doradca

  INC S.A.

  ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań | Poland

  T: +48 61 851 86 77
  E: biuro@incsa.pl
  www.incsa.pl

   

  Animator

  Dom Maklerski BDM S.A. 

  ul. Ks. S. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała | Poland

  T: +48 33 812 84 40
  www.bdm.pl

  Eneida Games S.A.

  Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa
  KRS: 0000529324 | NIP: 5272723301 | REGON: 360097727

  Napisz do nas na adres: kontakt@eneidagames.com

  Wielkie gry!