Polityka prywatności strony www.eneidagames.pl

 

 1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies przez Platformę internetową www.eneidagames.com; zwaną dalej „Platformą”, został stworzony i przyjęty przez jej właściciela: Eneida Games S.A., Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, NIP: 5272723301, REGON: 360097727, KRS: 0000529324, w celu: 
 • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających Platformę;
 • udzielenia Użytkownikom informacji dotyczącej wykorzystywania plików cookies, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 935);
 1. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Platformy ochrony prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie:
 • z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219);
 • z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 935) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych   osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników Portalu.
 2. Platforma pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
 • formularze, w którym kontrahent dobrowolnie wprowadza własne dane;
 • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczka”);
 • gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego;
 1. Zasady dotyczące informacji wprowadzanych przez kontrahentów:
 • Platforma zbiera informacje podane dobrowolnie przez kontrahenta we właściwym formularzu;
 • Platforma może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP);
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane dla zapewnienia prawidłowego wykonania i rozliczenia umowy sprzedaży, a nadto również dla zrealizowania funkcji ubocznych, z których korzystać mogą kontrahenci;
 • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi wspomagające realizację funkcji platformy;
 • Dane te mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub na podstawie pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą;
 • Dane osobowe zebrane przez eneidagames.com są przetwarzane w sposób, w celu i zakresie określonym w Regulaminie Platformy Internetowej.
 1. Zasady dotyczące plików cookies:
 • Platforma korzysta z plików cookies;
 • Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym kontrahenta i przeznaczone są do korzystania z platformy. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym kontrahenta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp  jest właściciel platformy;
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób kontrahenci korzystają   ze stron internetowych, co  umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie kontrahenta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • W ramach platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym kontrahenta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym kontrahenta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez kontrahenta;
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym kontrahenta. Kontrahent może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej;
 • Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji kontrahenta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z platformy;
 • Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki kontrahent korzysta z Platformy. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji kontrahenta lub czasie pozostawania na danej stronie;
 • W zakresie informacji o preferencjach kontrahenta gromadzonych przez sieć reklamową Google, kontrahent może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 1. Logi serwera.
 • Informacje o niektórych zachowaniach kontrahentów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania platformą oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług;
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez kontrahenta (referer link) – w przypadku gdy przejście do platformy nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce kontrahenta,
  • informacje o adresie IP;
 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony;
 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania platformą.
 1. Udostępnienie danych.

    Dane, o których mowa w ust. 6 i 7 mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub na podstawie pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z platformy internetowej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Eneida Games S.A., Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, NIP: 5272723301, REGON: 360097727, KRS: 0000529324 , zwany dalej „Administratorem”.

 1. Dane osobowe:
 • 1) przetwarzane będą w celach związanych z:
  a) rejestracją na platformie internetowej Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  b) założeniem i utrzymaniem konta Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  c) zawieraniem umów i realizacją zamówień, za pośrednictwem platformy internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  d) rozpatrzeniem złożonej reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  e) przesyłaniem przez Administratora:
  –  biuletynu Newsletter,
  –  informacji handlowych,
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  f) spedycją towaru zakupionego u Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • 2) nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków) lub na podstawie Pani/Pana pisemnej zgody.
 1. Dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub przez okres wymagany prawem dla danego celu przetwarzania, w tym do momentu:
 • 1) przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy;
 • 2) wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wytworzonej dokumentacji (niezależnie od jej formy).
 1. Ma Pani/Pan jako osoba, której dane dotyczą, prawo:
 • 1) żądania od Administratora:
  a) dostępu do tych danych,
  b) ich sprostowania,
  c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 • 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • 3) przenoszenia danych;
 • 4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • 5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1.
 2. Podane dane będą wykorzystane do profilowania w celu ewentualnego przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów Administratora.

  Eneida Games S.A.

  Aleje Jerozolimskie 89/43
  02-001 Warszawa

  Napisz do nas na adres: kontakt@eneidagames.pl

  Wielkie gry!